Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 646 Prawo własności przemysłowej X

VI SA/Wa 2542/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-10

do silników pojazdów; olej smarowy do silników pojazdów; oleje silnikowe; oleje smarowe; smary., Kolegium wywiodło, że porównywane znaki towarowe przeznaczone zostały...
czyszczące i konserwujące do pojazdów i ich karoserii, szyb, wnętrza, opon, felg; oleje przemysłowe i tłuszcze; smary; mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące; usługi...

II GSK 3395/15 - Wyrok NSA z 2017-09-20

, przekazywanych przez producentów dodatków olejów smarowych i preparatów smarowych. Podkreślił, że w opisie wynalazku nie przedstawiono badań, które mogłyby potwierdzić wpływ...
do którego zostały dodane. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów tych środków technicznych stosowanych jako dodatki do preparatów smarowych oraz olejów silnikowych mając wpływ...

VI SA/Wa 3208/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-15

są oczywiste i wynikają z wcześniejszego stanu techniki oraz ogólnie dostępnych informacji, przekazywanych przez producentów dodatków olejów smarowych i preparatów smarowych...
wnioskodawca) unieważnił, udzielony na rzecz A. Sp. z o.o. [...] z siedzibą w L. (dalej uprawniony, skarżąca) patent pt.: 'Preparat smarowy' numer [...] oraz przyznał...

VI SA/Wa 1458/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-12

do ścian wagonów zawierającego w swoim składzie oleje i pozostałości pochodzenia naftowego, i charakteryzuje się tym, że: pozostałość próżniową w ilości do 40% wagowych...
i zakresu temperatur mieszania. Urząd Patentowy zwrócił uwagę na fakt, że zgodnie z danymi udokumentowanymi w opisie [...] (kolumna 5 wiersz 1-5) oleje naftowe modyfikuje...

VI SA/Wa 197/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-14

, kwas galusowy do wytwarzania atramentu, sole do ogniw galwanicznych, kąpiele do galwanizacji, preparaty do galwanizacji, gambir, oleje dla garbarstwa, sumak stosowany...
, środki do odbarwiania oleju, środki do usuwania oleju, oleje stosowane w dodatkach i modyfikatorach chemicznych, oleje dla garbarstwa, oleje do konserwacji żywności, oleje...