Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I GSK 428/12 - Wyrok NSA z 2013-02-26

gumowych dla branży motoryzacyjnej (w szczególności tzw. pasków klinowych). W zakresie swojej działalności Spółka wykorzystuje oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 99...
innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów...

I GSK 2122/15 - Wyrok NSA z 2017-06-07

olejów smarowych przeznaczonych do innych celów niż opałowe i napędowe nie podlega opodatkowaniu. Stosownie do art. 20 ust. 1 Dyrektyw energetycznej oleje smarowe...
akcyzowych zharmonizowanych przeznaczonych do innych celów niż szeroko rozumiane cele napędowe lub opałowe. Zwolnieniem objęte są m. in. oleje smarowe - w zależności...

I FSK 593/15 - Wyrok NSA z 2015-06-30

71 - 2710 19 99. W uzasadnieniu wniosku wskazała, że przedmiotem jej działalności jest handel olejami smarowymi (CN 2710 19 71 - 2710 19 99, dalej: 'oleje smarowe...
'). W szczególności dokonuje wewnątrzwspólnotowych nabyć olejów smarowych od kontrahentów z Unii Europejskiej (dalej: 'UE'), a nabywane przez nią wewnątrzwspólnotowo oleje...

I GSK 1373/16 - Wyrok NSA z 2018-06-05

wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym wg stawki 1.180 zł/1.000 I na mocy § 2 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 kwietnia...
opodatkowała oleje smarowe o kodzie CN 2710 19 71 - 2710 19 99 podatkiem akcyzowym i dochowała warunku, wynikającego z tego przepisu. Analizując opodatkowanie wspólnotowym...

I GSK 2135/15 - Wyrok NSA z 2017-06-07

Dyrektyw energetycznej oleje smarowe nie podlegają przepisom dotyczącym kontroli i przemieszczania uregulowanym w Dyrektywie Horyzontalnej. Zgodnie zaś z orzecznictwem ETS...
objęte są m. in. oleje smarowe - w zależności od ich przeznaczenia, co wynika wprost z przepisów § 13 ust. 1 pkt 5 i ust. 2d rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26...

I GSK 2140/15 - Wyrok NSA z 2017-06-07

energetycznej oleje smarowe nie podlegają przepisom dotyczącym kontroli i przemieszczania uregulowanym w Dyrektywie Horyzontalnej. Zgodnie zaś z orzecznictwem ETS i utrwalonym...
. Zwolnieniem objęte są m. in. oleje smarowe - w zależności od ich przeznaczenia, co wynika wprost z przepisów § 13 ust. 1 pkt 5 i ust. 2d rozporządzenia Ministra Finansów z dnia...

I GSK 2136/15 - Wyrok NSA z 2017-06-07

energetycznej oleje smarowe nie podlegają przepisom dotyczącym kontroli i przemieszczania uregulowanym w Dyrektywie Horyzontalnej. Zgodnie zaś z orzecznictwem ETS...
. Zwolnieniem objęte są m. in. oleje smarowe - w zależności od ich przeznaczenia, co wynika wprost z przepisów § 13 ust. 1 pkt 5 i ust. 2d rozporządzenia Ministra Finansów...

I GSK 2137/15 - Wyrok NSA z 2017-06-07

Dyrektyw energetycznej oleje smarowe nie podlegają przepisom dotyczącym kontroli i przemieszczania uregulowanym w Dyrektywie Horyzontalnej. Zgodnie zaś z orzecznictwem ETS...
. Zwolnieniem objęte są m. in. oleje smarowe - w zależności od ich przeznaczenia, co wynika wprost z przepisów § 13 ust. 1 pkt 5 i ust. 2d rozporządzenia Ministra...

I GSK 2182/15 - Wyrok NSA z 2017-06-07

lub opałowe. Zwolnieniem objęte są m. in. oleje smarowe - w zależności od ich przeznaczenia, co wynika wprost z przepisów § 13 ust. 1 pkt 5 i ust. 2d rozporządzenia...
albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek...

I GSK 1381/16 - Wyrok NSA z 2018-06-13

o stawkę podatku akcyzowego organ uznał, że na mocy § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia rozporządzenie M.F. z 22 kwietnia 2004 r., oleje smarowe są wyrobami zharmonizowanymi...
Horyzontalnej opodatkowała oleje smarowe o kodzie CN 2710 19 71 - 2710 19 99 podatkiem akcyzowym i dochowała warunku, wynikającego z tego przepisu. Analizując opodatkowanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100