Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Po 467/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-14

dyrektywę 92/12, należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwiają się one temu, aby produkty nienależące do zakresu stosowania tych dyrektyw, takie jak oleje smarowe...

I SA/Wr 3/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-05-22

[...] października 2016 r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych postanawia...

I SA/Wr 284/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-07-24

we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych postanawia: odrzucić zażalenie. Postanowieniem z dnia...

I SA/Wr 285/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-07-24

we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych postanawia: odrzucić zażalenie. Postanowieniem z dnia...

I SA/Wr 510/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-11-20

olejów smarowych postanawia: odrzucić zażalenie. Postanowieniem z dnia 2 października 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu utrzymał w mocy postanowienie...

I SA/Wr 306/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-09-04

we W. z dnia [...] lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych postanawia: odrzucić zażalenie...

I SA/Wr 476/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-09-18

. O. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych...

I SA/Wr 393/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-09-20

. O. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów...
smarowych postanawia: odrzucić zażalenie. Postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu utrzymał w mocy postanowienie referendarza...

I SA/Wr 1467/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-03-20

Celnej we W. z dnia [...] września 2016 r., Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych postanawia: odrzucić zażalenie...

I SA/Wr 1501/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-03-20

Celnej we W. z dnia [...] października 2016 r., Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych postanawia: odrzucić...
1   Następne >   +2   +5   +10   16