Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Po 248/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-03

w zakresie nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju smarowego, postanawia: odrzucić skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 5 listopada 2015 r., sygn. akt III SA/Po 248/15, Wojewódzki Sąd...
w zakresie nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju smarowego., Odpis powyższego wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony stronie skarżącej w dniu 7 grudnia 2015 r...

I SA/Wr 2105/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-25

we W. z dnia [...] 2013 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju smarowego postanawia: I. pozostawić wniosek o przyznanie...

I SA/Wr 2107/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-25

we W. z dnia [...] 2013 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju smarowego postanawia: I. pozostawić wniosek o przyznanie...

I SA/Wr 2106/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-25

we W z dnia [...] 2013 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju smarowego postanawia: I. pozostawić wniosek o przyznanie...

I SA/Wr 1585/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-22

z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju smarowego postanawia: odrzucić skargę kasacyjną. Postanowieniem z dnia 9 marca 2015 r., doręczonym pełnomocnikowi skarżącej...

I SA/Wr 512/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-10-20

wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju smarowego postanawia odrzucić skargę kasacyjną. Zarządzeniem z dnia 8 kwietnia 2014 r. Przewodniczący Wydziału I Wojewódzkiego Sądu...

I SA/Wr 517/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-15

wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju smarowego postanawia: odrzucić skargę kasacyjną. Zarządzeniem z dnia 8 kwietnia 2014 r. Przewodniczący Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

I SA/Wr 516/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-15

wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju smarowego postanawia: odrzucić skargę kasacyjną. Zarządzeniem z dnia 8 kwietnia 2014 r. Przewodniczący Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

I SA/Wr 515/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-15

nabycia oleju smarowego postanawia: odrzucić skargę kasacyjną. Zarządzeniem z dnia 8 kwietnia 2014 r. Przewodniczący Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

I SA/Wr 2094/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-01-11

[...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju smarowego postanawia: odrzucić skargę kasacyjną. W sprawie, prawomocnym postanowieniem z dnia 16...
1   Następne >   2