Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji i Nauki X

I GSK 333/18 - Wyrok NSA z 2020-08-05

do kosztów działania restrukturyzacyjnego nr 2 kosztów bieżącego funkcjonowania [A] (tj. opłat za olej opałowy i energię elektryczną), w wysokości 2 679 490,51 zł., W związku...
, w brzemieniu obowiązującym w dacie wydania decyzji, poprzez zaliczenie do kosztów działania restrukturyzacyjnego nr 2 kosztów bieżącego funkcjonowania (tj. opłat za olej...

II SA/Wa 2327/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-21

w oknach na korytarzach. Budynek jest ogrzewany olejem opałowym, a przeglądy pieców centralnego ogrzewania wykonywane są corocznie. Szkoła jest skanalizowana, przyłączona...