Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Powiatu X

II SA/Op 378/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-11-04

obejmującym dochody i wydatki powiatu oraz przychody i rozchody.' (ust. 2), 'Budżet powiatu jest uchwalany przez radę powiatu na rok kalendarzowy, zwany dalej 'rokiem...
ust. 2 ustawy, dodatkowo określając, że poza dochodami i wydatkami budżet powiatu obejmuje też przychody i rozchody,, - § 68 statutu, stanowiący, że 'Opracowywanie...