Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Nauki i Informatyzacji X

I OSK 367/16 - Wyrok NSA z 2018-01-11

osobowość prawną. W myśl § 6 Statutu, COI uzyskuje przychody z odpłatnego świadczenia usług świadczonych na rzecz Ministra, a także na rzecz innych podmiotów, ze sprzedaży...
nie może ograniczać obowiązku ujawnienia autorów., W odpowiedzi na przedmiotowy wniosek Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki z siedzibą w W., pismem z dnia [...] marca...