Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Państwowej Straży Pożarnej X

III SA/Gd 450/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-01-30

dokumentów: dokumentów potwierdzających wysokość przychodu, kosztów uzyskania przychodów oraz dochodu (straty) z działalności gospodarczej za okres od 1 stycznia 2008 r...
przychodu, kosztów uzyskania przychodów oraz dochodu (straty) z działalności gospodarczej za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 listopada 2008 r. oraz aktualnej kwoty...

II SA/Wa 1365/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-30

obwinionemu wypłacone. Ponadto przeprowadzono analizę oświadczeń majątkowych P. P., co jednakże nie pozwoliło na jednoznaczne określenie źródła przychodów P. P...
funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej - z Konstytucją, z uwagi na wprowadzony w tym rozporządzeniu wymóg podania wysokości dochodów brutto, a nie przychodów...

II SA/Gd 538/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-06-22

,, - dokumentu potwierdzającego wysokość osiągniętych dochodów (przychodów) lub poniesionej straty z tytułu prowadzonej przez skarżącego działalności gospodarczej z okresu ostatnich...
samotnie, mając na utrzymaniu trójkę dzieci. Źródłem utrzymania rodziny są jego dochody z działalności gospodarczej, które przeznacza na siebie i rodzinę, jednak ich wysokości...