Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych X

II SA/Kr 1262/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-27

podkreślono, że organizacja utrzymuje się wyłącznie ze składek członkowskich, które z roku na rok maleją, a w roku ubiegłym bilans strat przewyższył bilans przychodów...
kosztów sądowych w danej sprawie. Na zwolnienie od kosztów nie mają wpływu źródła finansowania działalności osoby prawnej., Ujawniona we wniosku wysokość kapitału zakładowego...

II SA/Rz 9/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-02-02

od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata wskazując, iż przychód jaki osiąga, z małżonką wystarcza jedynie na lekarstwa; skarżący cierpi na szereg schorzeń (m.in. cukrzyca...
kosztów postępowania związanych ze swoim udziałem w sprawie., Wnioskodawca ma wraz z żoną zaspokojone potrzeby mieszkaniowe. Posiadają oni także stałe źródła dochodów...