Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SAB/Op 58/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-28

i pożyczek w łącznej wysokości 4.174,85 zł. Natomiast z ujawnionych przez skarżącego źródeł przychodów wynika, iż miesięczne dochody jego żony z tytułu najmu mieszkań...
, zaś z prowadzonego wspólnie z żoną gospodarstwa rolnego brak przychodów. Skarżący wskazał też, że dokumenty źródłowe odnośnie kosztów, przychodów i wydatków załączono do akt sprawy...

II SAB/Op 50/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-28

miesięcznych rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 4.174,85 zł. Natomiast z ujawnionych przez skarżącego źródeł przychodów wynika, iż miesięczne dochody jego żony...
wykazał stratę, zaś z prowadzonego wspólnie z żoną gospodarstwa rolnego brak przychodów. Skarżący wskazał też, że dokumenty źródłowe odnośnie kosztów, przychodów i wydatków...

II SAB/Op 46/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-28

zapłaty miesięcznych rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 4.174,85 zł. Natomiast z ujawnionych przez skarżącego źródeł przychodów wynika, iż miesięczne dochody...
. wnioskodawca wykazał stratę, zaś z prowadzonego wspólnie z żoną gospodarstwa rolnego brak przychodów. Skarżący wskazał też, że dokumenty źródłowe odnośnie kosztów, przychodów...

II SAB/Op 52/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-28

kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 4.174,85 zł. Natomiast z ujawnionych przez skarżącego źródeł przychodów wynika, iż miesięczne dochody jego żony z tytułu najmu...
, zaś z prowadzonego wspólnie z żoną gospodarstwa rolnego brak przychodów. Skarżący wskazał też, że dokumenty źródłowe odnośnie kosztów, przychodów i wydatków załączono do akt...

II SAB/Op 48/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-28

, iż dokonał zapłaty miesięcznych rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 4.174,85 zł. Natomiast z ujawnionych przez skarżącego źródeł przychodów wynika, iż miesięczne dochody...
. wnioskodawca wykazał stratę, zaś z prowadzonego wspólnie z żoną gospodarstwa rolnego brak przychodów. Skarżący wskazał też, że dokumenty źródłowe odnośnie kosztów...

II SAB/Op 56/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-28

miesięcznych rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 4.174,85 zł. Natomiast z ujawnionych przez skarżącego źródeł przychodów wynika, iż miesięczne dochody jego żony...
wykazał stratę, zaś z prowadzonego wspólnie z żoną gospodarstwa rolnego brak przychodów. Skarżący wskazał też, że dokumenty źródłowe odnośnie kosztów, przychodów i wydatków...

II SAB/Op 54/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-28

rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 4.174,85 zł. Natomiast z ujawnionych przez skarżącego źródeł przychodów wynika, iż miesięczne dochody jego żony z tytułu najmu...
, zaś z prowadzonego wspólnie z żoną gospodarstwa rolnego brak przychodów. Skarżący wskazał też, że dokumenty źródłowe odnośnie kosztów, przychodów i wydatków załączono...

II SAB/Op 49/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-30

miesięczne obciążenia skarżącego z tytułu kredytów i pożyczek, ich suma wynosi 4215,32 zł. Natomiast z ujawnionych przez skarżącego źródeł przychodów wynika...
wskazał też, że dokumenty źródłowe odnośnie kosztów, przychodów i wydatków załączono do akt sprawy o sygn. I SA/Op 92/11, I SA/ Op 95/11, I SA/Op 338/11, I SA/Op 339/11, I SA...

II SAB/Op 55/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-30

przeciętne miesięczne obciążenia skarżącego z tytułu kredytów i pożyczek, ich suma wynosi 4215,32 zł. Natomiast z ujawnionych przez skarżącego źródeł przychodów wynika...
też, że dokumenty źródłowe odnośnie kosztów, przychodów i wydatków załączono do akt sprawy o sygn. I SA/Op 92/11, I SA/ Op 95/11, I SA/Op 338/11, I SA/Op 339/11, I SA/Op...

II SAB/Op 45/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-30

., Skarżący wskazał też, że dokumenty źródłowe odnośnie kosztów, przychodów i wydatków załączono do akt sprawy o sygn. I SA/Op 92/11, I SA/ Op 95/11, I SA/Op 338/11, I SA/Op...
VAT-7 K za 2 i 3 kwartał 2011 r. i wskazał, że przychody z najmu lokali mieszkalnych są kwotami netto tj. bez kosztów za media i zarząd, opodatkowane zryczałtowanym...
1   Następne >   +2   6