Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Łd 222/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-01-21

Miasta Z. w sprawie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. dc II SAB/Łd 222/21, Uzasadnienie, Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wpłynęła skarga...
D. G. na bezczynność Prezydenta Miasta Z. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Z akt sprawy wynika, że 19 października 2021 roku skarżąca złożyła...

II SAB/Łd 220/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-02-22

ze skargi Fundacji A z siedzibą w K. na bezczynność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. stwierdza, że bezczynność...
wpłynęła skarga D. G. na bezczynność Prezydenta Miasta Z. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Z akt sprawy wynika, że 19 października 2021 roku skarżąca...

II SAB/Łd 81/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-10

ze skargi Stowarzyszenia A z siedzibą w Ł. na bezczynność [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. stwierdza...
[...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na wniosek z 4 sierpnia 2020 r., Skarżące Stowarzyszenie wyjaśniło, że 4...

II SAB/Łd 209/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-12-16

w W. na bezczynność W. G. prowadzącego działalność pod Firmą B z siedzibą w Ł. w sprawie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę. dc II SAB/Łd 209/21...
., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą B z siedzibą w Ł., w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Skarżące Stowarzyszenie wniosło o zobowiązanie W.G....

II SAB/Łd 29/23 - Wyrok WSA w Łodzi z 2023-05-16

Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi w sprawie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. MR , II SAB/Łd 29/23, Uzasadnienie, Do Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego w Łodzi wpłynęła skarga A.M. z 1 marca 2023 r. na bezczynność Prokuratury Rejonowej Łódź-Śródmieście w Łodzi w sprawie udostępnienia informacji publicznej...

II SAB/Łd 68/23 - Wyrok WSA w Łodzi z 2023-10-03

. K. na bezczynność Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Łódzką Okręgową Izbę...
wpłynęła skarga M.K. na bezczynność Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP w sprawie nieudostępnienia informacji publicznej. Skargę złożono 15 czerwca 2023 r. drogą...

II SAB/Łd 40/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-10-16

. na bezczynność Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ł. przedmiocie udzielenia informacji publicznej p o s t a n a w i a odrzucić skargę. LS W dniu 9. lipca 2008...
do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ł. pełnej dokumentacji dotyczącej przebiegu i efektów kontroli przeprowadzonej w Regionalnej...

II SA/Łd 801/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-11-17

udostępnienia informacji publicznej uchyla zaskarżoną decyzję. LS Decyzją z dnia [...], nr [...], Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia...
udostępnienia informacji publicznej., W uzasadnieniu decyzji Dyrektor [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wyjaśnił, że w dniu 5 czerwca 2015r. Stowarzyszenie...

II SAB/Łd 28/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-08-13

roku sprawy ze skargi J. K. na bezczynność Wójta Gminy w O. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej oddala skargę. Pismem z dnia 14 kwietnia 2008 roku J. K. wezwał Wójta...
Gminy w O. do podjęcia czynności nakazanych prawem, polegających na opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) pełnej dokumentacji dotyczącej przebiegu i efektów...

II SAB/Łd 33/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-05

roku sprawy ze skargi Stowarzyszenia 'A' w W. na bezczynność Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę. LS W dniu 26...
. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Skarżące Stowarzyszenie wnioskiem z [...] października 2014 r. roku wystąpiło do Prezydenta Ł. o udostępnienie informacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100