Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Sanitarny X

IV SA/Gl 809/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-12-06

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Sygn. akt IV SA/Gl 809/06 | |, UZASADNIENIE, Decyzją...
. U. z 1998r. nr 90, poz. 575 z późn. zm.), nie stwierdził u A. F. choroby zawodowej uszkodzenia [...] w postaci zawodowego, [...] - wymienionej w poz. [...] wykazu chorób...

II SA/Lu 41/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-04-27

[...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...] listopada 2016 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Wojewódzki Inspektor...
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w L. z dnia [...] sierpnia 2015 r., znak: [...] o braku podstaw do stwierdzenia u A. T. choroby zawodowej 'przewlekłej choroby narządu głosu...

IV SA/Gl 36/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-04

Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B...
. nie stwierdził u T. K. choroby zawodowej w postaci [...], wymienionej w poz. [...] wykazu chorób zawodowych stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów...

IV SA/Gl 699/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-02-07

rozpoczęcie postępowania w rozumieniu § 10 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad...
postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. Nr 132, poz.1115) oznacza...

IV SA/Gl 1090/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-07-17

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Państwowy Powiatowy...
Inspektor Sanitarny w K. orzekł o braku podstaw do stwierdzenia u T. G. choroby zawodowej - [...] wymienionej w poz. [...] wykazu chorób zawodowych, stanowiącego załącznik...

IV SA/Gl 1191/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-08-21

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r. Państwowy Powiatowy...
z 1998 r. Nr 90, poz. 575 ze zm.), nie stwierdził u K. K. choroby zawodowej w postaci [...] spowodowanego [...] - wymienionej w pozycji [...] wykazu chorób zawodowych...

IV SA/Gl 1148/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-08-14

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r. Nr [...] Państwowy Powiatowy Inspektor...
, poz. 575 ze zm.), nie stwierdził u Z. G. choroby zawodowej w postaci [...] spowodowanego [...] - wymienionej w pozycji [...] wykazu chorób zawodowych, stanowiącego...

SA/Rz 774/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-01-21

Inspektora Sanitarnego z dnia [...] kwietnia 2001 r., Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej I. uchyla zaskarżoną decyzję w części dotyczącej choroby zawodowej uszkodzenia słuch...
. Nr [...] Wojewódzki Inspektor Sanitarny na podstawie § 10 pkt 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. Nr 65, poz. 294...

IV SA/Gl 47/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-10-05

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Decyzją z dnia [...] Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny...
w R. nie stwierdził u W. P. choroby zawodowej w postaci [...] wymienionej w pozycji [...] wykazu chorób zawodowych, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów...

III SA/Lu 562/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-16

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] marca 2014 r. Nr[...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 21 marca 2014 r. Państwowy...
w [...] z dnia 30 września 2013 r. o braku podstaw do stwierdzenia u niego choroby zawodowej - przewlekłej choroby narządu głosu spowodowanej nadmiernym wysiłkiem głosowym...
1   Następne >   +2   +5   +10   100