Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OSK 93/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-15

Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodka Zamiejscowego w Rzeszowie z dnia 15 października 2003 r. w przedmiocie choroby zawodowej i na podstawie art. 250 ustawy z dnia 30...
, która ma zastosowanie w sprawach chorób zawodowych, wynosi 180 zł /75 procent stawki minimalnej w wysokości 240 zł/., Uwzględniając wydatki w kwocie 21,50 zł, Naczelny Sąd...

IV SA/Gl 733/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-06-28

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zwrócił się o:~stwierdzenie, czy przepis art. 150 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz.U nr 64 poz. 593 ze zm./, w zakresie, w jakim wyłącza zastosowanie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./ do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 maja 2004 r., jest zgodny z art. 2, art. 30 oraz art. 32 Konstytucji.