Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojskowa Komisja Lekarska X

II OSK 1365/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-15

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi M. S. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Krakowie nr [...] w przedmiocie związku schorzenia ze służbą wojskową

IV SA/Wr 389/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-10-07

Sprawa ze skargi W,B, na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W, w przedmiocie kontrolnego badania inwalidy i zdolności do zawodowej służby wojskowej

III SA/Kr 496/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-25

Sprawa ze skargi R. M. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej i inwalidztwa

IV SA/Wr 56/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej i inwalidztwa

III SA/Kr 697/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-02-28

Sprawa ze skargi M. K. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie uznania za czasowo niezdolnego do służby wojskowej s k a r g ę

III SA/Kr 1058/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-01-31

Sprawa ze skargi K.K. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie uznania skarżącego za niezdolnego do służby w jednostkach desantowo

IV SA/Wr 10/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-25

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej

IV SA/Wr 299/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-11

Sprawa ze skargi B. T. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej

IV SA/Wr 117/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-22

Wniosek w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej

IV SA/Wr 592/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej i inwalidztwa
1   Następne >   +2   +5   +10   100