Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Aptekarska X

VII SA/Wa 1389/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-18

Wniosek w przedmiocie negatywnego zaopiniowania kandydata na kierownika apteki

I SA/Wa 1285/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-10-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Radu Aptekarskiej w W. w przedmiocie opinii w sprawie kandydatury na stanowisko kierownika apteki

II SAB/Ke 13/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-04-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Izbie Aptekarskiej w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II OZ 453/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nie dawania rękojmi należytego prowadzenia apteki

II SA/Wa 1203/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję Naczelnej Izby Aptekarskiej w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

VII SA/Wa 2118/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nie dawania rękojmi prowadzenia apteki

VII SA/Wa 149/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Naczelnej Rady Aptekarskiej w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II GSK 1765/12 - Wyrok NSA z 2014-02-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej w przedmiocie opinii w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie aptek

II OSK 1904/11 - Wyrok NSA z 2013-02-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej w przedmiocie odmowy potwierdzenia posiadania kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty

IV SAB/Gl 52/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-06-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w C. w przedmiocie informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   21