Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X

VI SA/Wa 2673/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

VI SA/Wa 2595/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-22

Wniosek w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 681/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

II GSK 880/14 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 2621/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

II GSK 204/14 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 1071/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-16

Skarga Z. R. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VII SA/Wa 715/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-21

Sprawa ze skargi T. S. na czynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie : odmowy rozpoznania zażalenia na wezwanie do zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych i do uiszczenia kary umownej

VI SA/Wa 2449/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-18

Wniosek w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

II GZ 52/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-18

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niepodlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu posiadania statusu bezrobotnego
1   Następne >   +2   +5   +10   100