Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Administracji i Cyfryzacji X
  • Symbol

I SA/Wa 2276/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

VI SA/Wa 2432/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie nakazu rejestracji i ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych i radiowych

VI SA/Wa 2434/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie nakazu rejestracji używanych odbiorników telewizyjnych i radiofonicznych oraz ustalenie opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników.

I SA/Wa 1982/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-24

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 3323/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

VI SA/Wa 2240/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych

VI SA/Wa 875/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-06

Wniosek w przedmiocie nakazu rejestracji używanego odbiornika radiofonicznego i ustalenie opłaty za używanie niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego

I SA/Wa 2168/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SAB/Wa 124/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej (dot. udostępnienia listy wszystkich umów zlecenie i umów o dzieło zawartych przez Ministerstwo od [...] lutego 2012 r.)

I SA/Wa 3477/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-16

Skarga G. N. na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   100