Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa X

IV SA/Wa 415/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w przedmiocie nałożenia opłaty sanacyjnej

II SAB/Go 1/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-06-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w przedmiocie wydania zaświadczenia

II OSK 2415/13 - Wyrok NSA z 2015-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w przedmiocie opłaty sankcyjnej

IV SA/Wa 1936/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w przedmiocie odmowy dokonania oceny polowej

IV SA/Wa 353/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w przedmiocie wydania świadectwa fitosanitarnego dla reeksportu roślin do Federacji Rosyjskiej

IV SA/Wa 1759/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-09-28

Sprawa ze skargi G. sp. z o. o. z siedzibą w P. na informację Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa nr [...] o dyskwalifikacji materiału siewnego po ocenie polowej

IV SA/Wa 645/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w przedmiocie opłaty sankcyjnej za prowadzenie obrotu środkami ochrony roślin bez wpisu do rejestru

IV SA/Wa 2576/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-17

Sprawa ze skargi Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego 'A' Sp. z o.o. z siedzibą w W. na pismo Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w przedmiocie informacji na temat środka dezynfekcyjno

III SA/Wa 3149/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w przedmiocie odmowy udzielenia dotacji na obniżenie ceny za badania opryskiwaczy ciągnikowych

IV SA/Wa 1769/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-09-27

Sprawa ze skargi G. sp. z o. o. w P. na informację Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa nr [...] o dyskwalifikacji materiału siewnego po ocenie polowej
1   Następne >   +2   +5   +10   31