Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Główny Geodeta Kraju X

I OZ 35/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi W. i F. Ł. na działalność Starosty W. w zakresie geodezji i kartografii

IV SA/Wa 2095/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Geodety Kraju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SAB/Wa 126/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-11

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. G. na bezczynność Głównego Geodety Kraju w przedmiocie rozpoznania wniosku

IV SA/Wa 1417/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Geodety Kraju Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 904/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-21

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1845/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Geodety Kraju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1038/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Geodety Kraju w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

IV SA/Wa 293/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-20

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego w sprawie ze skargi A. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem , sygn. akt IV SA/WA 934/05

IV SAB/Wa 22/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Głównego Geodety Kraju w przedmiocie wniosku o wydanie odpisu pisma

IV SA/Wa 808/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-07

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem drugiej instancji w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Geodety Kraju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   100