Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OSA 2/03 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-09-08

ze zm./. W aktach sprawy znajduje się postanowienie z dnia 21 sierpnia 1992 r., (...), z którego wynika, że zostało zawieszone postępowanie o wznowienie postępowania...
W postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji, ustalenie kto jest stroną tego postępowania w rozumieniu art. 28 Kpa oraz wskazanie podstaw tego ustalenia...

FSA 2/02 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-04-07

' i wyjaśniła, że po wznowieniu postępowania celnego, organy celne w przedstawionych wyżej decyzjach dokonały zmiany klasyfikacji sprowadzonego przez skarżącego z zagranicy...
są ostateczne i ich wzruszenie w postępowaniu podatkowym nie jest możliwe. Jeżeli natomiast organ celny w postępowaniu podatkowym nie pobrał podatku lub pobrał go w kwocie...