Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Kr 435/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-05-18

powyższe okoliczności na uwadze organ II instancji uznał, że decyzja z dnia 9 grudnia 2015 roku i toczące się w tej sprawie postępowanie stanowi zagadnienie wstępne...
od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. Pojęcie zagadnienia wstępnego...

III SA/Kr 342/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-09-28

lub stanu wymienionego w tym przepisie organ podatkowy zawiesza postępowanie., Wyjaśnił, że z zagadnieniem wstępnym, zwanym też kwestią wstępną lub prejudycjalną...
, a więc ustalenie związku przyczynowego pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym, należy do organu administracyjnego (por. wyrok NSA III SA 2307/98...

III SA/Kr 346/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-06-25

lub obowiązku, stosunku lub zdarzenia prawnego albo inne jeszcze okoliczności mające znaczenie prawne. Z zagadnieniem wstępnym, zwanym też kwestią wstępną lub prejudycjalną...
, mamy do czynienia jedynie wówczas, gdy rozstrzygnięcie sprawy uwarunkowane jest uprzednim rozstrzygnięciem kwestii prawnej. Zagadnieniem wstępnym jest sytuacja...

III SA/Kr 1434/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-11-30

postępowania podatkowego, ponieważ sprawy tego rodzaju nie są zagadnieniem wstępnym, o którym stanowi art. 201 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa., Wskazując na powyższe...
Najwyższemu, jak i pytanie prawne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stanowią zagadnienia wstępne w sprawach wymierzenia kary pieniężnej za prowadzenie gier...

III SA/Kr 344/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-06-23

lub obowiązku, stosunku lub zdarzenia prawnego albo inne jeszcze okoliczności mające znaczenie prawne. Z zagadnieniem wstępnym, zwanym też kwestią wstępną lub prejudycjalną...
, mamy do czynienia jedynie wówczas, gdy rozstrzygnięcie sprawy uwarunkowane jest uprzednim rozstrzygnięciem kwestii prawnej., Zagadnieniem wstępnym jest sytuacja...

III SA/Kr 354/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-06-23

prawne. Z zagadnieniem wstępnym, zwanym też kwestią wstępną lub prejudycjalną, mamy do czynienia jedynie wówczas, gdy rozstrzygnięcie sprawy uwarunkowane jest uprzednim...
rozstrzygnięciem kwestii prawnej., Zagadnieniem wstępnym jest sytuacja, w której wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie będącej przedmiotem postępowania...

III SA/Kr 1436/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-11-30

oznaczać może uchylenie tego przepisu, mamy więc do czynienia z zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w art. 201 § 1 pkt. 2 Ordynacji podatkowej., Sąd Okręgowy...
stanowią zagadnienia wstępne w sprawach wymierzenia kary pieniężnej za prowadzenie gier na automatach bez zezwolenia, albowiem oba te zagadnienia dotyczą w istocie skuteczności...

III SA/Kr 1435/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-11-30

może uchylenie tego przepisu, mamy więc do czynienia z zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w art. 201 § 1 pkt. 2 Ordynacji podatkowej., Sąd Okręgowy w Częstochowie postanowieniem...
wstępne w sprawach wymierzenia kary pieniężnej za prowadzenie gier na automatach bez zezwolenia, albowiem oba te zagadnienia dotyczą w istocie skuteczności zakazu...

III SA/Kr 1494/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-11-19

o grach hazardowych z Konstytucją oznaczać może uchylenie tego przepisu, mamy więc do czynienia z zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w art. 201 § 1 pkt. 2 Ordynacji...
Sprawiedliwości Unii Europejskiej stanowią zagadnienia wstępne w sprawach wymierzenia kary pieniężnej za prowadzenie gier na automatach bez zezwolenia , albowiem oba...

III SA/Kr 1307/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-11-19

o grach hazardowych z Konstytucją oznaczać może uchylenie tego przepisu, mamy więc do czynienia z zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w art. 201 § 1 pkt. 2 Ordynacji...
Sprawiedliwości Unii Europejskiej stanowią zagadnienia wstępne w sprawach wymierzenia kary pieniężnej za prowadzenie gier na automatach bez zezwolenia , albowiem oba...
1   Następne >   +2   +5   +10   100