Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FSA 1/02 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-06-24

Administracyjny w składzie siedmiu sędziów zważył, co następuje., I. Zagadnieniem wstępnym, które wymagało rozważenia, było ustalenie, czy w rozpatrywanej sprawie, przekazanej...