Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

FSA 4/01 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-12-17

zważył, co następuje:, Zagadnieniem wstępnym, które wymaga rozważenia, jest ustalenie, czy w rozpatrywanej sprawie, przekazanej do rozpoznania przez Naczelny Sąd...
składowi wynika, że wyjaśnienie przedstawionych zagadnień prawnych jest niezbędne do prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy., W myśl art. 26 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy...