Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 942/07 - Wyrok NSA z 2008-08-26

ze skargi Ogólnopolskiego Towarzystwa [...] z siedzibą w G. na decyzję Wojewody M. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę...
[...] z siedzibą w G. na decyzję Wojewody z dnia [...]. uchylającą decyzję Prezydenta Miasta W. z dnia [...] o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego...

II GSK 2240/11 - Wyrok NSA z 2013-04-16

umorzenia postępowania egzekucyjnego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w B.; 2. zasądza...
umorzenia postępowania egzekucyjnego., Sąd I instancji orzekał w następującym stanie sprawy., Skarżący wnioskiem, który wpłynął do Dyrektora Izby Celnej w T. w dniu 13...

II GSK 2239/11 - Wyrok NSA z 2013-04-16

umorzenia postępowania egzekucyjnego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w B.; 2. zasądza...
umorzenia postępowania egzekucyjnego., Sąd I instancji orzekał w następującym stanie sprawy., Skarżący wnioskiem, który wpłynął do Dyrektora Izby Celnej w T. w dniu 13...

II FSK 2745/12 - Wyrok NSA z 2014-05-28

Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 29 lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 9 lutego 2012...
w Krakowie z dnia 29 lipca 2011 r. w przedmiocie umorzenia jako bezprzedmiotowego postępowania w sprawie wniosku Spółki o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Jak wskazano...

I OSK 1328/11 - Wyrok NSA z 2012-03-20

. F. za winnego popełnienia przestępstwa z art. 178a § 2 k.k. i warunkowo umorzono postępowanie karne tytułem próby na okres 2 lat., Skarżący w dniu [...] stycznia 2010 r...
okaże się, że przesłanki wniesienia aktu oskarżenia okazały się bezzasadne. Przepis ten przewidywał, iż w dwóch sytuacjach, a mianowicie umorzenia postępowania...

II FSK 683/17 - Wyrok NSA z 2019-03-05

w Katowicach z dnia 18 lutego 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania...
.) - dalej: 'u.p.e.a.', wnieśli o umorzenie postępowania egzekucyjnego w zakresie ruchomości objętych wspólnym majątkiem małżonków, tj. samochodów osobowych Honda Civic SD...

II GSK 1084/15 - Wyrok NSA z 2017-04-06

[...] stycznia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wyrokiem z dnia 21...
umorzenia postępowania egzekucyjnego, uchylił zaskarżone postanowienie oraz postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zamościu z dnia [...] listopada 2013 r...

II FSK 1159/18 - Wyrok NSA z 2020-11-03

Skarbowej w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 13 września 2017...
odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego, uchylił zaskarżone postanowienie., Sąd pierwszej instancji orzekał w następującym stanie faktycznym sprawy:, Naczelnik...

II FSK 2513/14 - Wyrok NSA z 2016-09-15

w Olsztynie z dnia 28 lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza...
je postanowienie organu I instancji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego., 1.2. Z uzasadnienia wyroku Sądu...

II FSK 642/16 - Wyrok NSA z 2018-03-28

r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od J. G. na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie...
. nr [...] odmawiające umorzenia postępowania egzekucyjnego., Przedstawiając motywy podjętego rozstrzygnięcia Sąd I instancji podał, że NUS prowadził postępowanie egzekucyjne do majątku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100