Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I SA/Bd 696/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-12-03

., Ponadto 1184 oświadczeń wskazywało jako nabywców osoby, które nie zostały zidentyfikowane w zbiorach meldunkowych i w ewidencjach podatników powadzonych przez organy...
. Aż 1.738 oświadczeń nie zawiera wszystkich wymaganych przepisami danych, z tego w 1.184 przypadkach nie zidentyfikowano nabywców w zbiorach meldunkowych i w ewidencjach...