Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OSA 3-4/00 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-10-30

nadzoru nie stwierdza nieważności uchwały, lecz ogranicza się do wskazania, iż uchwałę wydano z naruszeniem prawa'. Stwierdzenie nieważności uchwały oznacza, że uchwała...
musi być ogłoszona /art. 28 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym/, prowadziłoby w istocie rzeczy do takiego samego skutku jak stwierdzenie jej nieważności rozstrzygnięciem nadzorczym...