Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku X

II SO/Wa 53/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-22

nie może podjąć pracy i pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy., Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika, że wnioskodawca prowadzi wspólne gospodarstwo domowe...
gospodarstwa domowego wynosi 673 zł, na który składa się specjalny zasiłek opiekuńczy pobierany przez żonę wnioskodawcy w wysokości 520 zł oraz zasiłek pielęgnacyjny...

II SA/Wa 1601/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-26

się renta rodzinna skarżącej, w wysokości 723,80 zł netto, zasiłek opiekuńczy, w wysokości 163,15 zł, deputat węglowy w kwocie 96,94 zł oraz renta córki w wysokości 636,90 zł...
z dnia [...] września 2008 r. znak [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia specjalnego postanawia: przyznać G. J. prawo pomocy w zakresie częściowym, obejmującym...