Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Gl 767/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-10-13

oświadczył, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z niepełnosprawną matką, nad którą sprawuje opiekę i pobiera w związku z tym specjalny zasiłek opiekuńczy...
września 2016 r.) skarżący nadesłał decyzję o przyznaniu mu specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zawiadomienie ZUS potwierdzające wysokość emerytury pobieranej...

II SA/Bk 344/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-06-29

wynagrodzenie za pracę w kwocie 1.940 zł oraz specjalny zasiłek opiekuńczy córki w kwocie 520 zł. Wnioskodawczyni posiada ½ domu o powierzchni [...] m2 (wartości 400.000...
prawnego. Wnioskodawczyni zamieszkuje z chorą córką. Rodzina skarżącej uzyskuje dochód z tytułu pracy w kwocie 1940 zł oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwocie 520...

II SA/Gd 417/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-07-25

z żoną i oboje oni opiekują się wnioskodawcami. Synowa jest osobą bezrobotną, a syn pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy w związku ze sprawowaniem opieki nad ojcem, K. P...

II SA/Go 628/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-03-27

materialnej A.P. należy wskazać, że mąż skarżącej otrzymuje rentę w wysokości 800 zł (netto). Nadto od [...] marca 2017 r. skarżąca pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy...

II SA/Lu 1085/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-03-06

otrzymuje natomiast kwotę [...] zł. Pozostałe dochody to emerytura matki [...] zł oraz otrzymywany przez stronę specjalny zasiłek opiekuńczy w związku ze sprawowaną opieką...
oraz wnuczkiem, dla którego jest rodziną zastępczą. Od roku przebywa na zwolnieniu lekarskim otrzymując z KRUS-u [...] zł dziennie zasiłku chorobowego. Na utrzymanie wnuczka...

II SA/Sz 1081/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-01-20

otrzymuje niską rentę, a jedynym dochodem [...] letniego syna jest specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie [...] zł miesięcznie otrzymywany w związku z opieką nad dziadkami...

II SA/Go 3/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-02-05

pielęgnacyjny w kwocie 153 zł, a także przyznany skarżącej z tytułu opieki nad mężem specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 520 zł. Skarżąca określiła wydatki na utrzymanie...
małżonkiem, ponadto ma na utrzymaniu dwoje małoletnich dzieci. Miesięczny dochód rodziny stanowi renta małżonka skarżącej, wypłacana w wysokości ok. 800 zł netto oraz zasiłek...

II SA/Go 915/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-11-10

pielęgnacyjny w kwocie 153 zł, a także przyznany skarżącej z tytułu opieki nad mężem specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 520 zł. Ponadto dzieci skarżącej otrzymują świadczenie...
, ponadto ma na utrzymaniu dwoje małoletnich dzieci. Miesięczny dochód rodziny stanowi renta małżonka skarżącej, wypłacana w wysokości ok. 800 zł netto oraz zasiłek...

II SA/Po 620/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-03-06

miesięcznie z tytułu najmu pomieszczeń, [...] zł miesięcznie z działalności rolniczej z działów specjalnych oraz [...] zł miesięcznie z tytułu renty socjalnej i zasiłku...
. Wspólnie pracują prowadząc działalność rolniczą w działach specjalnych, której przedmiotem jest uprawa grzybów (boczniaków) na powierzchni [...] m-. Wnioskodawcy argumentowali...

VII SA/Wa 692/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-09

, zaświadczenie z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w M. o pomocy udzielonej przez Ośrodek, decyzję o przyznaniu zasiłku specjalnego celowego (dofinansowanie wizyty...
ma 19 lat, najmłodsze 10 lat. Utrzymują się z dochodu w wysokości 3576 zł brutto, na który składa się świadczenie pielęgnacyjne, dodatek pielęgnacyjny, alimenty, zasiłek...
1   Następne >   2