Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Gd 752/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-10-29

Odwoławczego z dnia 12 października 2016 r. oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta, które były wydane w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego. Jego zdaniem wydana...
z dnia 6 września 2016 r. (nr [...]), którymi to organy administracji orzekły o odmowie przyznania skarżącemu specjalnego zasiłku opiekuńczego. Wyrok ten został wydany...