Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Bk 1016/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-10-13

we wspólnym gospodarstwie domowym wraz ze współmałżonkiem, trójką dzieci oraz matką. Źródło miesięcznego dochodu rodziny stanowi zasiłek rodzinny w kwocie 421 zł i specjalny...
zasiłek opiekuńczy otrzymywany przez wnioskodawczynię w kwocie 520 zł, wynagrodzenie za pracę męża w kwocie 1.286,16 zł brutto, a także emerytura matki w kwocie 1.237 zł...

I FZ 68/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-15

., Sąd pierwszej instancji wskazał, że w złożonym na formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżący wskazał, że jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku...
również, że nieuzasadnione jest wymaganie aby skarżący tworzył specjalną rezerwę na poczet przyszłych kosztów sądowych, w sytuacji gdy istnieje konieczność bieżącego finansowania działalności...

I FZ 69/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-07

, że jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku, nie posiada oszczędności, majątku, przedmiotów wartościowych, zdolności kredytowej oraz nie osiąga dochodów. Wspólne...
jest nieuprawnione. Wskazał również, że nieuzasadnione jest wymaganie aby skarżący tworzył specjalną rezerwę na poczet przyszłych kosztów sądowych, w sytuacji gdy istnieje...