Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Prawo pomocy X

I SA/Sz 28/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-02-16

. jest osobą bezrobotną, otrzymuje zasiłek w kwocie [...] zł netto (zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy w K. z dnia [...] r., k. 13), jest osobą o orzeczonym lekkim...
nauczyciela w wysokości [...] zł netto miesięczne (zaświadczenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w K. z [...] r. k. 20). Wnioskodawca podał, że miesięczne wydatki...