Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Prawo pomocy X

II SA/Wa 1601/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-26

się renta rodzinna skarżącej, w wysokości 723,80 zł netto, zasiłek opiekuńczy, w wysokości 163,15 zł, deputat węglowy w kwocie 96,94 zł oraz renta córki w wysokości 636,90 zł...
z dnia [...] września 2008 r. znak [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia specjalnego postanawia: przyznać G. J. prawo pomocy w zakresie częściowym, obejmującym...