Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 707/21 - Wyrok NSA z 2021-10-22

, gdzie wskazano, że w przypadku zbiegu uprawnień do świadczenia rodzicielskiego, pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa...
ma ustalone prawo do emerytury., Organ odwoławczy podniósł, że przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych nie umożliwiają przy ustalaniu prawa do świadczeń opiekuńczych...