Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OSK 707/21 - Wyrok NSA z 2021-10-22

, gdzie wskazano, że w przypadku zbiegu uprawnień do świadczenia rodzicielskiego, pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa...
ma ustalone prawo do emerytury., Organ odwoławczy podniósł, że przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych nie umożliwiają przy ustalaniu prawa do świadczeń opiekuńczych...

I SA/Wa 708/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-22

domowe z żoną oraz czwórką dzieci. Jest on osobą schorowaną (po dwóch operacjach onkologicznych), zaś jeden z jego synów jest dzieckiem specjalnej troski po przejściu...
a także świadczenia rodzinne i opiekuńcze, w łącznej kwocie [...] złotych. Z zaświadczenia wystawionego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w C. z dnia 4 czerwca...