Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

III SA/Gl 969/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-08

społecznej w postaci przedmiotowych usług opiekuńczych i specjalnych usług opiekuńczych, działa w charakterze organu władzy publicznej, a nie w charakterze podatnika VAT...
stanowisko Miasta L. (dalej określanego jako wnioskodawca lub skarżący)dotyczące opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych przez wnioskodawcę usług opiekuńczych...

I SA/Op 91/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-06-19

, udzielaniu zasiłków okresowych, udzielaniu zasiłków celowych, celowych specjalnych bezzwrotnych, zwrotnych lub częściowo zwrotnych, usługach opiekuńczych i specjalistycznych...
-Przedszkolny w Strojcu, Zespół Placówek Specjalnych w Praszce., Jednocześnie, w myśl art. 8 ust. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996...