Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

III SA/Lu 503/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-11-28

, a także jej następstwa. W tym czasie żona otrzymywała specjalny zasiłek opiekuńczy, obecnie skarżący jest zatrudniony, żona także niedługo po upływie terminu na który orzeczono...
, zaś żona skarżącego zrezygnowała z pracy w celu opieki nad nim i pobierała zasiłek opiekuńczy w kwocie [...]zł. Dalej Sąd wskazał, że organ ustalił jedynie aktualne dochody...

I SA/Bd 27/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-02-26

społecznej ma obowiązek opłacania składek. Jako opiekun osoby niepełnosprawnej zapewne otrzymuje pomoc państwową w postaci świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku...
opiekuńczego. W konsekwencji w ocenie Zakładu przedstawione dane odnośnie dochodu uzyskiwanego przez rodzinę skarżącego budzą wątpliwości. Jednocześnie wnioskodawca...