Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Kr 390/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-07-05

[...] zł brutto. Matka wnioskodawcy, I. L. - S. , pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości [...] zł w związku z opieką nad mamą. Rodzina pobiera świadczenie wychowawcze...
zasiłek opiekuńczy), których wysokość pozwala na pokrycie najbardziej podstawowych potrzeb bytowych. Rodzina korzysta z pomocy społecznej w formie zasiłku rodzinnego wraz...

I SA/Kr 391/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-07-05

piłki nożnej za wynagrodzeniem [...] zł brutto. Matka wnioskodawcy, I. L. - S. , pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości [...] zł w związku z opieką nad mamą...
(wynagrodzenie za pracę na ˝ etatu i specjalny zasiłek opiekuńczy), których wysokość pozwala na pokrycie najbardziej podstawowych potrzeb bytowych. Rodzina korzysta z pomocy...

II FSK 167/16 - Wyrok NSA z 2018-01-31

jakie zapewnia mu Konstytucja RP. Stwierdził ponadto, że jego jedyny dochód to kwota 520 zł z zasiłku specjalnego z GOPS w K. Pismem z dnia 10 stycznia 2014 r. strona...
od w/w decyzji podatnik zakwestionował dokonaną przez organ podatkowy ocenę jego sytuacji życiowej akcentując, że wysokość zasiłku opiekuńczego uprawnia...