Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I GSK 1778/18 - Wyrok NSA z 2018-07-18

2014 r. na stałe, w wysokości 153 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy przyznany dla P. R. na okres od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r. w wysokości - 520 zł...
otrzymywane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K., tj.: zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności, przyznany na córkę strony - P. R. na okres od 1 czerwca...

III SA/Lu 305/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-10-11

netto oraz uzyskiwane przez żonę skarżącego z tytułu pobierania zasiłku opiekuńczego w kwocie [...]zł miesięcznie. Zgodnie z oświadczeniem oraz załączonymi dokumentami...
oraz zasiłek stały w wysokości [...] zł, zaś żona skarżącego zrezygnowała z pracy w celu opieki nad nim i pobierała zasiłek opiekuńczy w kwocie [...]zł., Wydając...