Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OW 334/17 - Postanowienie NSA z 2018-04-11

, specjalny zasiłek celowy, opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę rezygnującą z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki...
pomiędzy Prezydentem m.st. Warszawy a Burmistrzem C. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. W. z dnia 26 września 2017r. o przyznanie zasiłku...