Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 346/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-08-19

do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Nadto wedle organu, w związku z tym, że osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim brak jest podstaw do przyznania...
przyznanego stronie decyzją z dnia [...] czerwca 2020 r. nr [...] specjalnego zasiłku opiekuńczego na K. G. oraz decyzją nr [...] z dnia [...] listopada 2020 r.:, 1...

II SA/Sz 1131/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-02-04

Społecznej, działając z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy, przyznał R. L. specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad matką S. L. w okresie...
zwróciła się z prośbą o przeprowadzenie aktualizacji wywiadu dotyczącego pobieranego specjalnego zasiłku opiekuńczego. Pismem z dnia 20 lutego 2014 r. pracownik socjalny...

II SA/Sz 1157/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-02-24

w dniu [...] września 2019 r. złożył oświadczenie woli o rezygnacji z dotychczas otrzymywanego specjalnego zasiłku opiekuńczego. Jednakże oświadczenie takie złożył...
własną z dnia [...] listopada, 2018 r. od dnia [...] września 2019 r. w przedmiocie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na matkę strony. Wobec powyższego, organ II...

II SA/Sz 1317/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-03-13

. sprawy ze skargi S. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego I. uchyla zaskarżoną decyzję...
Burmistrza z dnia [...] w sprawie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na matkę - utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji., Powyższa...

II SA/Sz 1314/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-04-03

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
W. F. przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku ze sprawowaniem opieki nad ojcem J. F., W uzasadnieniu decyzji organ I instancji powołując się na zebrany...

II SA/Sz 1188/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-03-13

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą...
z dnia [...]w sprawie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego - utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji., Powyższa decyzja zapadła...

II SA/Sz 160/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-06-18

ze skargi Z. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję...
z upoważnienia Prezydenta Miasta z dnia [...] r. nr [...] o odmowie od [...] r. przyznania Z. S. - prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad J. S...

II SA/Sz 1184/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-05-08

. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta z dnia [...] r. nr [...]. Prezydent Miasta decyzją...
decyzji - po rozpatrzeniu wniosku odmówił T. K. przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na rzecz: - K. H. K. w okresie od [...], Z ustaleń organu pierwszej...

II SA/Sz 1276/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-19

ze skargi I. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Prezydent Miasta S...
.) odmówił I.K. przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad mężem M.K. na okres od dnia 1 maja 2014 r. na stałe., W uzasadnieniu organ podał...

II SA/Sz 1281/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-03-20

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
postępowania administracyjnego (j.t.Dz. U. z 2013 r. poz. 267), odmówił H. S. przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku ze sprawowaniem opieki nad żoną T. S...
1   Następne >   +2   +5   +10   42