Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Po 285/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-03-27

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] 2013 r. Nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego; p...
. nr [...], odmawiającą A. J. przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką, Z.J., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył...