Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Po 1925/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2000-06-29

1. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności na tle art. 108 par. 1 Kpa jest możliwe tylko wtedy gdy decyzja, w związku z treścią przepisu prawa materialnego...
lub przepisu postępowania stanowiącego podstawę jej wydania nadaje się do wykonania., 2. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności pozwoleniu na budowę rażąco narusza zasady...

II SA/Po 1835/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-09-09

pozwolenia na budowę zaopatrzoną w rygor natychmiastowej wykonalności, to mógł on uznać, że decyzja ta została wydana zgodnie z prawem, co znajduje potwierdzenie w art. 7 i art...
objętej rygorem natychmiastowej wykonalności wywołało wprawdzie skutek ex tunc, ale nie przesądziło o braku legalności działania inwestora w czasie podjęcia i realizacji...