Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Łd 481/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-04-07

. z uwagi na konieczność usunięcia niebezpieczeństwa dla ludzi. Nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na niebezpieczeństwo dla życia i mienia osób...
. Wniósł o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności i o wydanie decyzji wyłącznie na jego nazwisko, gdyż chce aby sąd wiedział, że tylko on jest zobowiązany do wydania...

I SA/Łd 291/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1997-03-26

. 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W skardze podniesiono, iż decyzja Wójta Gminy nie zawierała rygoru natychmiastowej wykonalności, a w dniu 10...
/ nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności., Należy zwrócić uwagę - czego, jak się wydaje, nie zauważa strona skarżąca - iż zgodnie z art. 173 par. 1 Kpa wniesienie...

II SA/Łd 575/00 - Postanowienie NSA oz. w Łodzi z 2000-08-22

, wymienionych w art. 62 ustawy - Prawo budowlane. Decyzji tej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności /art. 108 Kpa/., Skarżący wezwani przez Sąd do wypowiedzenia...
w tych mieszkaniach, a także nie nakazał zarządcy budynku, natychmiastowego wyłączenia dopływu gazu do podgrzewaczy wody, zainstalowanych w wymienionych mieszkaniach...