Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 2597/13 - Wyrok NSA z 2013-12-20

i prawnych sprawy., Organ nadzoru jako przyczynę stwierdzenia nieważności uchwały przyjął brak określenia stawki renty planistycznej i nie zgodził się ze stanowiskiem...
objętych planem albo gdy do nieruchomości objętych planem nie mogą zaistnieć przesłanki do pobrania renty planistycznej. W prognozie skutków finansowych uchwalenia zmiany...