Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bd 819/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-10-08

, a więc jego postanowienia muszą być maksymalnie precyzyjne i nie mogą powodować niejasności interpretacyjnych. W ocenie natomiast Rady Gminy wysokość renty planistycznej została określona...
działek (nieruchomości) należących do gminy i tych, które gmina, z mocy prawa, musi wykupić, ponieważ określenie jakiejkolwiek stawki procentowej renty planistycznej...

II SA/Gd 123/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-11-13

MN1.Stawka zerowa renty planistycznej jest możliwa w sytuacji, gdy przy tworzeniu planu bezspornie można ustalić, że w stosunku do pewnych nieruchomości...
nie mogą zaistnieć przesłanki do wymiaru renty planistycznej z art. 36 ust. 4 ustawy. Wymaga to jednak przeprowadzenia szczegółowej analizy nieruchomości objętych planem...