Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 2507/15 - Wyrok NSA z 2017-05-09

, a kupującego o przepisach dotyczących renty planistycznej. Zastrzeżenia Komisji Il stopnia wzbudziło także oświadczenie Wójta Gminy Piaseczno, który nie wskazuje wyraźnie...
opłaty sądowej, brak pouczenia o rencie planistycznej i podatku dochodowym, mało czytelny opis dokumentów) nie pozwala na ocenienie pracy skarżącej jako dobrej...

II GSK 393/13 - Wyrok NSA z 2014-06-03

skutkującą przyjęciem, że możliwe jest wystąpienie tzw. renty planistycznej wbrew interpretacji wynikającej z podawanych w skardze m.in. orzeczeń sądów administracyjnych...

II GSK 3247/15 - Wyrok NSA z 2017-07-13

uprzednio nabyta była od gminy. Zdaniem Komisji także brak pouczenia o ewentualnej rencie planistycznej stanowi o niewypełnieniu obowiązków notariusza zabezpieczenia interesów...

II GSK 761/16 - Wyrok NSA z 2017-11-17

wskazania liczbowo członków rady nadzorczej w I projekcie aktu z pierwszego dnia egzaminu; brak określenia wysokości dopłat; brak pouczenia o rencie planistycznej...