Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OPS 3/09 - Uchwała NSA z 2009-12-10

ustalenia renty planistycznej należy wziąć pod uwagę treść obu przytoczonych wyżej przepisów. Sąd uznał, że użycie przez ustawodawcę w art. 37 ust. 1 ustawy o planowaniu...
nieruchomości pod tytułem darmym nie rodzi obowiązku uiszczenia renty planistycznej, zaś w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, w sprawie o sygn. akt II OSK 877/07...