Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 1354/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-15

wnioskodawca zobowiązuje się do nieobciążania najemców udziałem w kosztach wspólnych najemców dotyczących lokali niewynajmowanych. W konsekwencji, koszty wspólne lokali pustych...
w szczególności niżej wymienione czynności:, a) wystawianie w imieniu wnioskodawcy faktur czynszowych i pobieranie czynszu, rozliczanie kosztów wspólnych przypadających...