Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

III SA/Po 149/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-04-04

gospodarczych pomiędzy stronami wskazanymi na fakturach, wprowadzając do obrotu gospodarczego tzw. 'puste faktury'. Spółka ta miała nabywać paliwo do dalszej odsprzedaży...
i z wystawiały faktury nie dokumentujące rzeczywistych zdarzeń gospodarczych pomiędzy stronami wskazanymi na fakturach, wprowadzając do obrotu gospodarczego tzw. 'puste...

III SA/Gl 146/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-04-27

oznacza, iż Podatnik przedstawił tzw. puste faktury, na podstawie których nie można ustalać wielkości nabywanego paliwa, którego być może w ogóle nie było., Przedstawione...
właściwym podmiotom. Ponadto, w przekonaniu Skarżącego, fakt stwierdzenia przez organ podatkowy, że przedstawione faktury VAT nie dokumentują rzeczywistych zdarzeń gospodarczych...

III SA/Po 17/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-06-07

gospodarczego tzw. 'puste faktury'., Ustalenia dotyczące x wynikały z danych zawartych w protokole kontroli tego podmiotu, dokonywanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego...
. W trakcie kontroli zakwestionowano prawidłowość materialną faktur wystawionych przez firmy x i y. Stwierdzono, że podatnik wszedł w posiadanie paliwa niewiadomego...

III SA/Gl 149/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-01

podatkowy, że przedstawione faktury VAT nie dokumentują rzeczywistych zdarzeń gospodarczych oznacza, iż podatnik przedstawił tzw. puste faktury, na podstawie...

III SA/Gl 147/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-04-27

, iż strona przedstawiła tzw. puste faktury, na podstawie których nie można ustalać wielkości nabywanego paliwa , którego być może w ogóle nie było., Po rozpatrzeniu materiału...
podatkowe właściwym podmiotom. Ponadto fakt stwierdzenia przez organ podatkowy, że przedstawione faktury VAT nie dokumentują rzeczywistych zdarzeń gospodarczych oznacza...

I GSK 623/17 - Wyrok NSA z 2017-09-05

. zakupu oleju napędowego pochodzącego z niewiadomego źródła. Zakup towaru dokumentowano pustymi fakturami VAT wystawionymi przez [...] Sp. z o.o., która nie dokonała...

III SA/Po 908/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-06-07

zaewidencjonowane i wprowadzone do obiegu prawnego tzw. 'puste faktury' VAT firmowane przez J. Sp. z o.o., [...], [...] nr [...], NIP: [...]. Łączna ilość nabytego...
dowodów na podstawie których możliwym było określenie parametrów fizykochemicznych nabytego przez Skarżącego paliwa na podstawie firmowanych przez spółkę J. faktur...