Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

III SA/Po 421/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-25

nie dokonywała sprzedaży i nie była dostawcą oleju napędowego na rzecz skarżącego, lecz jedynie wystawiała tzw. 'puste' faktury, mające dokumentować te transakcje, wynikają...
tzw. 'puste faktury', co w szczególności wynika z postępowań kontrolnych dotyczących tej spółki., Podkreślić należy, że organy podatkowe nie miały w tej sytuacji obowiązku...

III SA/Łd 514/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-09-02

na posługiwaniu się fałszywymi 'pustymi' fakturami uzasadniałoby wznowienie postępowania w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w opłacie paliwowej z powołaniem...
się na fałszywe dowody. To, że ojciec skarżącego pod firmą Ax. A.W. legalizował obrót paliwem niewiadomego pochodzenia za pomocą posługiwania się 'pustymi' fakturami...

III SA/Łd 515/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-09-02

koncepcji skarżącego doprowadziłoby do paradoksalnej sytuacji, w której prowadzenie przestępczego procederu polegającego na posługiwaniu się fałszywymi 'pustymi' fakturami...
pod firmą Ax. A.W. legalizował obrót paliwem niewiadomego pochodzenia za pomocą posługiwania się 'pustymi' fakturami, które nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń...

III SA/Po 1271/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-18

w rzeczywistości do przekazania faktycznej możliwości rozporządzania i dysponowania olejem napędowym przez tę spółkę. W sprawie mamy więc do czynienia jedynie z 'pustymi...
. Zatem olej napędowy zakupiony na podstawie faktur od spółki X Sp. z o.o. pochodził z nieudokumentowanego źródła i nie uiszczono od niego należnego podatku akcyzowego...